סגור בשבת

חווימה אטרקציות בע"מ (להלן: "החברה")

 תקנון משתמש:

 

שלום רב וברוכים הבאים לאתר חווימה אטרקציות בע"מ – ח.פ – 516389368 להלן: ("האתר").

 

 • הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. האמור בתקנון זה חל על כל שימוש שייעשה באתר, על כל דפיו והאפשרויות שבו והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר.
 • מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות תקנון זה. מובן, שבמידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים המוצעים בו.
 • כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • ככל וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר".

תנאי השימוש וההשתתפות באתר

 • בעצם גלישתכם באתר ושימוש בשירותיו, הנכם מסכימים ומקבלים את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונכם לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנו אל החברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".
 • נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי
 • כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבציי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 • האתר רשאי לסרב למכור או להשלים עסקת מכירה בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

העדר אחריות

 • הגלישה והשימוש בתכני אתר ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
 • האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 • האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך
 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו באמצעות האתר. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק המספקים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.

תהליך הרכישה

 • האתר נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגן על פרטיותם של הגולשים באתר ועל חסיון המידע המוזן אליו.
 • ביצוע עסקאות באתר תתאפשר באמצעות מערכת סליקה שתופעל באתר. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע.
 • במידה ותתבקשו לרכוש מוצרים המוצעים למכירה באתר, תתבקשו למלא טופס הזמנה ובו לספק את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון נייד, טלפון נייח, כתובת למשלוח, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.
 • על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור יהיה האתר רשאי לבטל את הזמנתכם.
 • אישור ההזמנה ישלח אל כתובת המייל שהזנת רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה. במידה ואינך מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה אנא פנה אל שירות הלקוחות בהתאם לפרטי יצירת קשר.

 

כללי התנהגות במתחם הסירות

 

חובה לקרוא ולפעול בהתאם להוראות אלה כתנאי לכניסה ושהייה באתר ובפרט בסירות:

 • הכניסה למתחם הסירות מותנת בבדיקה ביטחונית, הכוללת חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס.
 • אין להכניס בקבוקי או כלי זכוכית, אלכוהול, סכינים, פיצוחים, מגברי קול, כלי נגינה, כדורים, אופניים וחיות (מלבד לחיות שירות).
 • אין להכניס ואין להפעיל רחפנים או כלי טיס אחרים בשטח האתר.
 • אין להכניס גזיות או חומרי בעירה ואין להבעיר אש למתחם הסירות.
 • נושאי נשק יידרשו להציג רישיון מתאים. הכניסה למתקנים עם נשק אסורה.
 • יש לשמור את כרטיס הכניסה לביקורת.
 • יש לקרוא את כללי הבטיחות בטרם השימוש במתקנים.
 • על הורים ומלווים לשמור על ילדיהם ומלוויהם במתחם הסירות ובעת השימוש בסירות. לפני עליה לסירות יש להסביר לילדים ומלווים את כל הוראות וכללי הבטיחות ולהנחותם להישאר ישובים בסירה עד להגעה ליעד. חובה להישמע לכל הוראות אנשי הצוות.
 • לא כל מתקן מתאים לשימוש של כל מבקר. למתקנים שונים קיימות דרישות בטיחות והגבלות שימוש שונות עליהן יש להקפיד
 • לפני העלייה לסירה, יש לצפות בסרטון ההדרכה והבטיחות, ולקרוא היטב את הוראות הבטיחות.
 • לתשומת לבכם: למפעילי המתקנים בסירות אין אפשרות לוודא שכל מבקר יכול לעשות שימוש בטוח במתקן. על המבקרים ו/או מלוויהם חלה חובה לקרוא את הוראות הכניסה ולפעול בהתאם להן.
 • הנהלת חברת חווימה אטרקציות בע"מ רשאית למנוע שימוש במתקנים אם לפי שיקול דעתה מבקר מסוים אינו מסוגל לקיים את דרישות הבטיחות או אם לפי שיקול דעתה קיים חשש לסיכון אחר.
 • לתשומת לבכם, מפעיל המתקן אינו יכול ואינו מוסמך לאבחן את האורחים אשר סובלים מבעיות בריאותיות ומוגבלויות שונות . חובה זו חלה על האורחים או מלוויהם ישירות.
 • יש להקפיד על מלוא קיום הדרישות הבטיחות וההוראות שבשלטים וכן על קיום כל ההוראות הנמסרות בעל פה על ידי עובדי החברה.
 • אין לעשן, לאכול או לשתות בזמן השימוש במתקנים.
 • עובדי החברה אינם מוסמכים לשמור על חפצים. ההנהלה אינה אחראית על נזק או אובדן חפצים.
 • במקרה של אובדן חפץ בשטח הסירה, פנו למפעיל. אין להיכנס למתחם הסירות ללא אישור!
 • שמרו על הניקיון! יש להשליך פסולת רק בפחים המצויים ברחבי המתחם.
 • צילום ו/או הקלטה בשטח האתר מותרים לצרכים פרטיים בלבד. הנהלת החברה רשאית למנוע כל צילום ו/או הקלטה לפי שיקול דעתה.
 • הנהלת החברה רשאית להרחיק מהאתר מבקרים שיפרו את הוראות הבטיחות, כללי ההתנהגות באתר ו/או הוראות עובדי החברה וכן מבקרים שיתנהגו באופן בלתי הולם, וזאת ללא החזר כספי.

 

תוקף הכרטיסים

 • אלא אם צוין אחרת באתר ובאישור ההזמנה תוקפם של כרטיסים שנרכשו על ידי משתמשים יהיה בתוקף לתאריך ושעה שמופיעים על ההזמנה ותאריכים אלו יועברו לידי החברה מראש על ידי המזמין.
 • במידה והכרטיס שיונפק לא יהיה בתוקף ובכל זאת המזמין יעשה בו שימוש בין על ידו ו/או על ידי אחר, הדבר יחייב את המזמין בחיוב נוסף של מחיר הכרטיס שניקנה, כאילו התבצעה עסקה חדשה.
 • המזמין נותן זאת מראש את הסכמתו לשימוש וחיוב בפרטי האשראי שניתן על ידי המזמין וזאת במידה ונעשה שימוש בכרטיס שלא בתוקף כאמור בסעיף 21 לעיל.

תנאים לכיבוד הכרטיס

 • במידה והכרטיס לא יכובד על ידי בית העסק הרשום באתר כאמור לעיל, מחויב המזמין לייצור קשר באופן מידי בן באמצעות טלפון בן באמצעות מייל ו/או הודעה טקסט אודות אי כיבוד הכרטיס על ידי בית העסק האמור, ומשלא עשה כן לא יוכל לבוא בטענות כלפי החברה וכן כל פרסום שיעשה על ידי המזמין ברשלנות כאמור , כנגד החברה יהווה הדבר לשון הרע בהתאם לחוק לשון הרע והחברה תאה רשאית לכל סעד על פי חוק
 • מובהר למזמין כי ישנם בתי עסק ו/או אטרקציות המופעים באתר שההנחה בגינם תתקבל רק שהמזין פונה ישירות לחברה ולא ישירות לבית העסק ולפיכך אין המזמין ראשי לפנות ישירות לבתי העסק הנ"ל ולקבל מהם הנחה בהתאם לכרטיס, היה ויעשה כן לא יהיה זכאי להנחה.

מדיניות ביטול

 • האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") ו/או מכל הוראה אחרת.
 • במידה ולאחר ביצוע העסקה אתם מעוניינים לבטלה, תוכלו לעשות זאת בתוך 14 יום מיום העסקה. ביטול של עסקה יש לעשות בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר. בהודעה הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק החשבונית. במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה כאמור לעיל.
 • בכל מקרה של מתן הודעת ביטול, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם ובתוספת עמלת הסליקה המשולמת על ידי החברה לחברות כרטיסי האשראי ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול, אולם באם הביטול נעשה עד 48 שעות לא יהיה ניתן יותר לבטל והחיוב יתבצע כסדרו בין שהשתמשו בכרטיס ובין אם לאו.
 • האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי בתי העסק.

נוהל הודעה והסרה

 • תכנים וחומרים שמתקבלים מבעלי בתי עסק מועלים לאתר בהתאם להצהרת בעלי העסקים כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ופרטיות של מצולמים. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.
 • מובהר, כי כפלטפורמה לפרסום בעלי עסקים, האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן
 • במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

מפרסמים באתר

 • האתר עשוי לאפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").
 • מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 • על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 • מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 • האתר מכבד את פרטיותם של הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 • בעת ההרשמה לאתר ובעת ביצוע עסקאות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 • כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי
 • במידה ואישרת זאת, האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו
 • בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 • האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

יצירת קשר

 • במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 • תוכלו ליצור עמנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", או לשירות לקוחות מס' 072-3308670 .
 • האתר יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 • האתר יהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת
 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההלו/צ/162/2021תיישנות, תשי"ח-1958.
 • לבתי המשפט השלום בפתח תקווה בלבד סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

 


דילוג לתוכן